080 Logo
ca
SearchPaloma Wool és un projecte d’exploració artística multidisciplinar que gira entorn a les idees i els espais creats al voltant de l’acte de vestir-se. Paloma Lanna funda al 2014 Paloma Wool amb la convicció de no seguir els estàndards establerts per la indústria de la moda. paloma wool neix com un projecte digital amb un enfoc centrat en l’exploració artística, la producció local i limitada, l’exploració de diferents formes de producció sostenibles i amb un pilar molt important: crear i créixer gràcies al suport mutu entre amics desenvolupant així una plataforma on convergeixen diferents mirades i disciplines
artístiques.

Paloma Lanna va néixer al 1989 a San Sebastià, es va criar a Barcelona i va estudiar Administració i Direcció d’Empreses a ESADE. Va créixer amb la influència i l’experiència del projecte de moda dels seus pares, nice things Paloma S.

+ infoDia

Hora

A on?
25 octubre 2021

18:00

080 TVCol·lecció_Eternal loop

Hem desenvolupat una sèrie de peces i estampats a partir de patrons fractals, explorant l'equilibri entre ordre i caos que hi ha a l'univers. El mantra "Tot està connectat, la cadena mai s'ha trencat" reflecteix el nostre interès en la representació que estem tots interconnectats, des de l'àtom més petit a la immensa galàxia.

El nostre projecte continua representant artistes multidisciplinars de tot el món a través de múltiples col·laboracions, a més de donar suport a la producció local i sostenible.Sponsors:

Col·laboradors: